Slide background

KONTAKT MIG

Slide background

OM MIG

UNDERVISNING


Jeg tilbyder undervisning i form af kurser og temadage/-aftener. Begge dele holder jeg for både faggrupper som eksempelvis lærere og grupper bestående af eksempelvis forældre. Indholdet kan eksempelvis omhandle skilsmissebarnets verden og når børn mister. Både tid, sted og varighed aftales ud fra behov og ønsker.

Herudover tilbyder jeg kursus for fagpersoner i at oprette og afholde samtalegrupper for skilsmissebørn. Indholdet af kurset tager afsæt i bogen ”Mor og far er skilt – historien om mor og far og mig”. Jeg har skrevet denne bog i samarbejde med psykolog Lotte Kappelskov Davidsen, og vi afholder derfor kurset sammen. Kurset afholdes to gange årligt og består af fire hele dage fordelt på to moduler.

Uanset hvilken undervisning, der er tale om, er det for mig vigtigt at være velforberedt og at tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov. Herudover ser jeg det som min opgave at inspirere og give mine erfaringer videre i et aktivt og lyttende samspil med deltagerne.